纯正燕窝 百燕 AAAA (225gr)
纯正燕窝 百燕 AAAA (225gr)
纯正燕窝 百燕 AAAA (225gr)
纯正燕窝 百燕 AAAA (225gr)
  • SKU: BNO-PN-4A-225

纯正燕窝 百燕 AAAA (225gr)

$550.00 $640.00
详情

白燕. 品级 4A. 8两/ 225克.


最优秀的品位与大和流畅的造型. 更少羽毛从最佳的燕窝被取下来.


白燕在市场是最畅销和最优选的产品. 此燕的收获时间是每年3-4次.


注意: 价格随时可变化, 取决于市场上. 库存有限.

评论

相关产品

RECENTLY VIEWED PRODUCTS

返回页首